Báo khởi nghiệp

Báo khởi nghiệp
Lê Thẩm Dương

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương là ai?

Giới thiệu về tiến sĩ Lê Thẩm Dương Ts Lê Thẩm Dương sinh ngày 01/06/1960, quê gốc ở Hải Phòng, sinh ra ở tỉnh Phú Thọ. Hiện

Báo khởi nghiệp

Doanh nhân nổi tiếng

  • Bảng xếp hạng tỉ phú