insert_pixel_code_here

Giới thiệu

Bizday là một trang tạp chí khởi nghiệp, nơi chia sẻ thông tin về khởi nghiệp và doanh nhân, Bizday là cổng thông tin, tờ báo tin tức khởi nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi tạo ra môi trường với những thông tin về khởi nghiệp, startup, nhằm chia sẻ và khởi tạo đam mê, tạo bệ phóng cho sự phát triển của đất nước ra ngoài thế giới.