🕘 29/11/2023 | 19:29 PM (+7 - Asian)

Giá vốn hàng bán là gì? Công thức tính thế nào


Giới thiệu

Chào 3.235.60.197. Đây là bài viết: Giá vốn hàng bán là gì? Công thức tính thế nào của Bizday.net thuộc nhóm bài viết "Thuật ngữ kinh tế" chủ đề: .
Cảm ơn bạn đã quan tâm!
>> Nguồn bài viết:
https://bizday.net/gia-von-hang-ban.html

Các khoản chi tiêu cẩn thận luôn mang ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động thu chi của tổ chức doanh nghiệp, đơn vị. Trong số đó, bạn đừng quên tìm hiểu “giá vốn hàng bán” (COGS – Cost Of Goods Sold). Làm sao để biết được sự tăng trưởng thực sự của doanh nghiệp, công ty hay đơn vị mình đang công tác, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Giá vốn hàng bán là gì? Công thức tính thế nào

Giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn hàng bán trong tiếng Anh được dịch là: Cost Of Goods Sold, viết tắt là COGS, đây là cụm từ dùng để chỉ giá trị tồn trữ của hàng bán trong một thời gian cụ thể.

Hiểu đơn giản, đó là toàn bộ chi phí để tạo ra một sản phẩm. Nó liên quan đến quá trình bán hàng bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Sự hình thành giá vốn hàng bán được phân biệt ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất.

Hiểu đúng giá vốn hàng bán là gì, bạn sẽ thấy sự không hoàn toàn cố định, nó có thể thay đổi phụ thuộc vào các quy định theo hợp đồng với bên cung cấp. Do một số nhà cung cấp sẽ cộng các khoản phí như vận chuyển, thuế, bảo hiểm,… vào giá bán hàng.

Cách tính giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh là toàn bộ chi phí kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng, bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Cách tính giá vốn hàng bán

Trị giá vốn hàng bán = trị giá vốn của hàng đã xuất bán – chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp thương mại, trị giá vốn hàng xuất kho để bán, bao gồm trị giá mua thực tế và chi phí thu mua của số hàng đã xuất kho.

Sau khi tính được trị giá vốn của hàng bán xuất kho để bán và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của số hàng đã bán, bạn sẽ tổng hợp lại để tính trị giá vốn hàng bán theo công thức:

=> Trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho = trị giá mua thực tế của hàng xuất kho + chi phí thu mua phân bố cho hàng tiêu thụ trong kỳ

– Mỗi doanh nghiệp có đặc thù khác nhau nên cách tính giá vốn hàng bán cũng khác nhau. Để tính chính xác trị giá vốn bán hàng cần đi vào chi tiết từng loại hình doanh nghiệp, tương ứng với từng doanh nghiệp cụ thể.

Từ khóa liên quan: Khái niệm giá vốn hàng bán là gì | các phương pháp tính giá vốn hàng bán | khái niệm giá vốn hàng bán theo thông tư 200 | giá vốn là gì | giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp sản xuất | giá vốn hàng bán và giá thành sản phẩm | giá vốn hàng bán của công ty dịch vụ | công thức tính giá vốn hàng bán trong sản xuất | cách tính giá vốn hàng bán theo thông tư 200 | cách tính giá vốn hàng bán bị trả lại | cách tính giá vốn hàng bán trên misa | cách kiểm tra giá vốn hàng bán | tính giá vốn hàng bán theo fifo | Điều hướng trang | giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại | ví dụ về tính giá vốn hàng bán.

Nội dung liên quan