🕘 26/05/2024 | 01:21 AM (+7 - Asian)

Doanh thu thuần là gì? công thức tính như thế nào


Giới thiệu

Chào 3.215.16.238. Đây là bài viết: Doanh thu thuần là gì? công thức tính như thế nào của Bizday.net thuộc nhóm bài viết "Thuật ngữ kinh tế" chủ đề: .
Cảm ơn bạn đã quan tâm!
>> Nguồn bài viết:
https://bizday.net/doanh-thu-thuan.html

Muốn biết doanh thu thuần tính như thế nào, bạn nên chú ý đến khái niệm doanh thu tổng thể (tổng doanh thu). Là số doanh thu thuần khác với lợi nhuận. Bởi lợi nhuận chỉ có được khi bạn áp thêm phần tính có chứa thuế, song doanh thu thuần không hẳn đã như vậy. Vậy, doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là gì? công thức tính như thế nào

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần (tiếng Anh: Net revenue) còn được gọi là doanh thu thực. Nó chưa thực sự đã là lợi nhuận mà công ty, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức có được. Nó cũng không được hiểu là doanh thu.

Doanh thu thuần là gì? Hiểu đơn giản, đó là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại hoặc doanh thu hàng bán bị trả lại.

Tìm hiểu về công thức tính doanh thu thuần

Công thức tính

Doanh thu thuần tính như thế nào? Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC của nhà nước thì doanh thu thuần được tính theo công thức:

Doanh thu thuần bằng doanh thu tổng thể của doanh nghiệp trừ đi chiết khấu bán hàng trừ tiếp hàng bán bị trả lại trừ giảm giá hàng bán trừ thuế gián thu.

Tìm hiểu về công thức tính doanh thu thuần

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của DN – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – Giảm giá hàng bán – Thuế gián thu.

Tìm hiểu về công thức tính

Tiền ghi trong hóa đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp lao vụ kể cả số doanh thu bị chiết khấu, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán chấp thuận cho người mua nhưng chưa được ghi trên hóa đơn.

Thông qua doanh thu thuần là gì, bạn sẽ hiểu rõ ràng về điểm cốt lõi trong doanh thu thuần:

Doanh thu = Tổng giá trị sản phẩm bán ra * Đơn giá sản phẩm + Các khoản phụ thu khác.

Doanh thu thuần là doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (doanh thu) trừ cho các khoản giảm trừ doanh thu như thuế xuất khẩu, nhập khẩu…

Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Như vậy, doanh thu thuần được tính trước thuế (trước khi đóng thuế cho nhà nước). Nó thu từ hoạt động buôn bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ đơn thuần.

Từ khóa liên quan: Doanh thu trước thuế là gì | bài tập tính doanh thu thuần | doanh thu là gì | doanh thu thuần là tài khoản nào | ý nghĩa của doanh thu thuần | công thức tính doanh thu bán hàng | lợi nhuận thuần là gì | doanh thu gộp là gì | cách tính lợi nhuận thuần | doanh thu thuần trừ giá vốn hàng bán | cách tính doanh thu đơn giản.

Nội dung liên quan