🕘 20/03/2023 | 07:56 AM (+7 - Asian)

DHCP là gì? Tìm hiểu về DHCP và những gì liên quan


Giới thiệu

Chào 136.243.228.193. Đây là bài viết: DHCP là gì? Tìm hiểu về DHCP và những gì liên quan của Bizday.net thuộc nhóm bài viết "Tin tức" chủ đề: thuật ngữ công nghệ .
Cảm ơn bạn đã quan tâm!
>> Nguồn bài viết:
https://bizday.net/dhcp.html

Ở bất cứ hệ thống mạng, cho dù là nhỏ hay lớn thì khi các thiết bị điện tử kết nối sử dụng địa chỉ IP động đều được cấp từ dịch vụ DHCP server. Vậy DHCP là gì? Hãy cùng Báo khởi nghiệp tìm hiểu ngay sau đây nhé.

DHCP là gì?

DHCP – viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol (Giao thức cấu hình máy chủ động) là giao thức được sử dụng để giúp quản lý nhanh, tự động và tập trung việc phân phối địa chỉ IP bên trong một mạng.

DHCP cũng được sử dụng để cấu hình subnet mask, cổng mặc định và thông tin máy chủ DNS phù hợp trên thiết bị.

DHCP là gì? Tìm hiểu về DHCP và những gì liên quan

Các thuật ngữ liên quan đến DHCP

  1. DHCP client là thiết bị bất kỳ có thể kết nối vào mạng, và có thể giao tiếp với máy chủ DHCP. Nó có thể là điện thoại, máy tính nhưng cũng có thể là máy in mạng, máy chủ….
  2. DHCP server là thiết bị cấp phát địa chỉ IP.
  3. DHCP snooping là tính năng chống giả mạo DHCP Server, chỉ những DHCP Server được sự cho phép của Admin mới có quyền cấp DHCP cho máy tính trong mạng.
  4. DHCP relay agents là thiết bị trung gian chuyển tiếp yêu cầu giữa DHCP client và DHCP server. Chúng không phải là thành phần thiết yếu của một mạng thông thường. Tuy nhiên, khi làm việc với các hệ thống mạng lớn, phức tạp, chúng lại trở nên rất cần thiết.
  5. DHCP Lease time là một địa chỉ IP, khi được cấp phát cho một thiết bị, sẽ có vòng đời nhất định, thường là 24 giờ. Điều này có nghĩa, nếu bạn kết nối máy tính vào một mạng, nó sẽ được cấp một địa chỉ IP và bạn có thể sử dụng IP đó trong vòng 24 giờ.

Cách thức hoạt động của DHCP

Cách thức hoạt động của DHCP

Nói một cách ngắn gọi thì cách thức hoạt động của DHCP chính là khi một thiết bị yêu cầu địa chỉ IP từ một router thì ngay sau đó router sẽ gán một địa chỉ IP khả dụng cho phép thiết bị đó có thể giao tiếp trên mạng.

Cách thức hoạt động của DHCP còn được giải thích ở một cách khác thì khi một thiết bị muốn kết nối với mạng thì nó sẽ gửi một yêu cầu tới máy chủ, yêu cầu này gọi là DHCP Discover. Sau khi yêu cầu này đến máy chủ DHCP thì ngay tại đó máy chủ sẽ tìm một địa chỉ IP có thể sử dụng trên thiết bị đó tồi cung cấp cho thiết bị địa chỉ cùng với gói DHCPOFFER.