insert_pixel_code_here
Sunday, June 16, 2019
Tạp chí khởi nghiệp – Cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam


Câu chuyện khởi nghiệp của Đặng Lê Nguyên Vũ

Câu chuyện khởi nghiệp của Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch của tập đoàn cà phê Trung Nguyên.

By Writter 1 , in Câu chuyện khởi nghiệp Doanh nhân Doanh nhân Việt Nam News , at 19/04/2016 Thẻ:

Câu chuyện khởi nghiệp của Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch của tập đoàn cà phê Trung Nguyên.