Báo Khởi Nghiệp

Lê Thẩm Dương

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương là ai?

Giới thiệu về tiến sĩ Lê Thẩm Dương Ts Lê Thẩm Dương sinh ngày 01/06/1960, quê gốc ở Hải Phòng, sinh ra ở tỉnh Phú Thọ. Hiện

  • Bảng xếp hạng tỉ phú thế giới

Doanh nhân nổi tiếng